Thực hành viết đúng, viết đẹp Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục, Tập ba: Luyện tập tổng hợp

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thực hành viết đúng, viết đẹp Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục, Tập ba: Luyện tập tổng hợp
  • Mã ISBN: 978-604-0-16178-9
  • Tác giả: Đoàn Thị Thúy Hạnh (Chủ Biên) – Nguyễn Thị Kiều Anh – Võ Thanh Hà
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trịnh Đình Dựng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ Phần in và truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Thực hành viết đúng, viết đẹp Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục, Tập ba: Luyện tập tổng hợp

Về tác giả: Đoàn Thị Thúy Hạnh (Chủ Biên) – Nguyễn Thị Kiều Anh – Võ Thanh Hà

Tìm mua sách nếu có bán: