Thực hành xử trí tốt bệnh hô hấp

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thực hành xử trí tốt bệnh hô hấp
  • Mã ISBN: 978-604-66-3939-8
  • Tác giả: Bộ Y Tế – Bệnh viện phổi trung ương – Chương trình chống lao quốc gia
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Vũ Thị Bình
  • Đối tác liên kết: Bệnh viện phổi trung ương; 463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN
  • Nơi in: CT cp sx văn phòng phẩm Hamatra
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Thực hành xử trí tốt bệnh hô hấp

Về tác giả: Bộ Y Tế – Bệnh viện phổi trung ương – Chương trình chống lao quốc gia

Tìm mua sách nếu có bán: