Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Nghiên cứu vùng Đồng bằng sông Cửu Long) (Sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Nghiên cứu vùng Đồng bằng sông Cửu Long) (Sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-73-7580-6
  • Tác giả: Trần Thị Vành Khuyên
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Lê Thị Thu Thảo
  • Đối tác liên kết: Trần Thị Vành Khuyên, 702/51 Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10, TPHCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Kinh tế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Nghiên cứu vùng Đồng bằng sông Cửu Long) (Sách chuyên khảo)

Về tác giả: Trần Thị Vành Khuyên

Tìm mua sách nếu có bán: