Thực tập sinh hóa cơ sở

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thực tập sinh hóa cơ sở
  • Mã ISBN: 978-604-73-7377-2
  • Tác giả: Lê Thị Hồng Nga, Nguyễn Dương Tâm Anh (Chủ biên), Nguyễn Huỳnh Huy Long, Phạm Thị Mỹ Bình, Trần Đăng Khoa
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Trần Thị Đức Linh
  • Đối tác liên kết: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Kinh tế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/03/2020

Thông tin về sách: Thực tập sinh hóa cơ sở

Về tác giả: Lê Thị Hồng Nga, Nguyễn Dương Tâm Anh (Chủ biên), Nguyễn Huỳnh Huy Long, Phạm Thị Mỹ Bình, Trần Đăng Khoa

Tìm mua sách nếu có bán: