Thực vật dược (dùng cho đào tạo dược sĩ đại học)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thực vật dược (dùng cho đào tạo dược sĩ đại học)
  • Mã ISBN: 978-604-0-15122-3
  • Tác giả: Bộ Y Tế, Liêu Hồ Mỹ Trang, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Ngân, Trương Thị Đẹp (chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Phạm Kim Ngân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà Xuất Bản Xây Dựng. Địa chỉ in Số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội_Số 10 Hoa Lư, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/12/2019

Thông tin về sách: Thực vật dược (dùng cho đào tạo dược sĩ đại học)

Về tác giả: Bộ Y Tế, Liêu Hồ Mỹ Trang, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Ngân, Trương Thị Đẹp (chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: