THUDUC House – Cùng bạn xây dựng tổ ấm – Thông tin nội bộ Thuduc house Group -www.thuduchouse.com – Tập 126 – Tổng Giám đốc Thuduc house vinh dự nhận Cúp Thánh Gióng – Top 100 Doanh nhân Việt Nam tiểu biểu

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: THUDUC House – Cùng bạn xây dựng tổ ấm – Thông tin nội bộ Thuduc house Group -www.thuduchouse.com – Tập 126 – Tổng Giám đốc Thuduc house vinh dự nhận Cúp Thánh Gióng – Top 100 Doanh nhân Việt Nam tiểu biểu
  • Mã ISBN: 978-604-58-9973-1
  • Tác giả: TS. Lê Chí Hiếu (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Đào Thị Thúy Ngần
  • Đối tác liên kết: Cty CP Phát triển nhà Thủ Đức – số 3- 5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM
  • Nơi in: Cty TNHH QC Hoàng Hà
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: THUDUC House – Cùng bạn xây dựng tổ ấm – Thông tin nội bộ Thuduc house Group -www.thuduchouse.com – Tập 126 – Tổng Giám đốc Thuduc house vinh dự nhận Cúp Thánh Gióng – Top 100 Doanh nhân Việt Nam tiểu biểu

Về tác giả: TS. Lê Chí Hiếu (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: