Thượng lưu – Robb Report – tập 4 & 5/2020

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thượng lưu – Robb Report – tập 4 & 5/2020
  • Mã ISBN: 978-604-1-16838-1
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Lê Hoàng Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Ban Mai Đỏ – 29 D6, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in quân đội 2
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Thượng lưu – Robb Report – tập 4 & 5/2020

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: