Thương nhớ ở ai

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thương nhớ ở ai
  • Mã ISBN: 978-604-977-665-6
  • Tác giả: Phạm Viết Hà
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Đào Bá Đoàn
  • Đối tác liên kết: Liên kết với tác giả| Đc: Thôn 10 – Hòa Thắng , Buôn Ma Thuột
  • Nơi in: Cơ sở in Trọng Hải
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Thương nhớ ở ai

Về tác giả: Phạm Viết Hà

Tìm mua sách nếu có bán: