Tích hợp Địa lí địa phương trong sách giáo khoa Địa lí cấp Trung học cơ sở (Chương trình địa phương tỉnh Thanh Hóa)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tích hợp Địa lí địa phương trong sách giáo khoa Địa lí cấp Trung học cơ sở (Chương trình địa phương tỉnh Thanh Hóa)
  • Mã ISBN: 978-604-0-19411-4
  • Tác giả: Lê Thị Bích Ngà, Vũ Thị Hải Yến (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lê Anh Tuấn
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In-PHS & TBTH Quảng Nam. Địa chỉ in 260- Hùng Vương-TP Tam Kỳ-Tỉnh Quảng Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/10/2019

Thông tin về sách: Tích hợp Địa lí địa phương trong sách giáo khoa Địa lí cấp Trung học cơ sở (Chương trình địa phương tỉnh Thanh Hóa)

Về tác giả: Lê Thị Bích Ngà, Vũ Thị Hải Yến (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: