TIỆC TÙNG MIÊN MAN – (Tự tổ chức những bữa tiệc mê hoặc tại nhà)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: TIỆC TÙNG MIÊN MAN – (Tự tổ chức những bữa tiệc mê hoặc tại nhà)
  • Mã ISBN: 978-604-77-6963-6
  • Tác giả: Kate Spade New York
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Phương Thảo
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, Số 50, Đường 5, An Dương, Tây Hồ, HN
  • Nơi in: CT CP in Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: TIỆC TÙNG MIÊN MAN – (Tự tổ chức những bữa tiệc mê hoặc tại nhà)

Về tác giả: Kate Spade New York

Tìm mua sách nếu có bán: