TIẾN TRÌNH THÀNH NHÂN Biến đổi – hành trình khám phá nhân tính và phát triển cá nhân dưới lăng kính tâm lý trị liệu On Becoming a Person: A Therapist’s View of Psychotherapy

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: TIẾN TRÌNH THÀNH NHÂN Biến đổi – hành trình khám phá nhân tính và phát triển cá nhân dưới lăng kính tâm lý trị liệu On Becoming a Person: A Therapist’s View of Psychotherapy
  • Mã ISBN: 978-604-56-7622-6
  • Tác giả: Carl R. Rogers
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Châm
  • Đối tác liên kết: Công ty cổ phần sách Bách Việt. Địa chỉ: số 9, ngõ 55/9 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in và Truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: TIẾN TRÌNH THÀNH NHÂN Biến đổi – hành trình khám phá nhân tính và phát triển cá nhân dưới lăng kính tâm lý trị liệu On Becoming a Person: A Therapist’s View of Psychotherapy

Về tác giả: Carl R. Rogers

Tìm mua sách nếu có bán: