Tiếng Anh 1. i-Learn Smart Start – Teacher’s book

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Anh 1. i-Learn Smart Start – Teacher’s book
  • Mã ISBN: 978-604-9910-16-6
  • Tác giả: Đặng Đỗ Thiên Thanh, Huỳnh Tuyết Mai, Lê Thị Tuyết Minh, Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Hoàng Thiên Ý, Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Nguyễn Thụy Uyên Sa
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Thái Thành Nhân; Lê Thị Thùy Trang
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Giáo dục Đại Trường Phát; 148-150 Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TPHCM
  • Nơi in: Cty CP TM in Nhật nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/04/2020

Thông tin về sách: Tiếng Anh 1. i-Learn Smart Start – Teacher’s book

Về tác giả: Đặng Đỗ Thiên Thanh, Huỳnh Tuyết Mai, Lê Thị Tuyết Minh, Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Hoàng Thiên Ý, Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Nguyễn Thụy Uyên Sa

Tìm mua sách nếu có bán: