Tiếng Anh 4, tập 2, sách học sinh (kèm đĩa CD)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Anh 4, tập 2, sách học sinh (kèm đĩa CD)
  • Mã ISBN: 978-604-0-18402-3
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Đào Ngọc Lộc, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Quốc Tuấn ( Chủ biên), Phan Hà, Trương Thị Ngọc Minh, Với sự cộng tác của Ken Wilson
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Thị Lai
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ phần In và Thương mại Trường An. Địa chỉ in Nhà 28, ngõ 91 đường Hoàng Quốc Việt – Phường Nghĩa Đô – Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội. Cơ sở in: lô A2 – đường CN6 cụm CN vừa và nhỏ Từ Liêm,Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Tiếng Anh 4, tập 2, sách học sinh (kèm đĩa CD)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Đào Ngọc Lộc, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Quốc Tuấn ( Chủ biên), Phan Hà, Trương Thị Ngọc Minh, Với sự cộng tác của Ken Wilson

Tìm mua sách nếu có bán: