Tiếng Anh 9, sách bài tập, tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Anh 9, sách bài tập, tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-0-18459-7
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lê Kim Dung, Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, với sự cộng tác của David Kaye, Vũ Mai Trang
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lê Thị Huệ
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ phần In và Thương mại Trường An. Địa chỉ in Nhà 28, ngõ 91 đường Hoàng Quốc Việt – Phường Nghĩa Đô – Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội. Cơ sở in: lô A2 – đường CN6 cụm CN vừa và nhỏ Từ Liêm, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Tiếng Anh 9, sách bài tập, tập 2

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lê Kim Dung, Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, với sự cộng tác của David Kaye, Vũ Mai Trang

Tìm mua sách nếu có bán: