Tiếng Anh giao tiếp bằng lời nói và câu viết

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Anh giao tiếp bằng lời nói và câu viết
  • Mã ISBN: 978-604-58-3715-3
  • Tác giả: Larousse
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Cao Bá Định
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Nhân Trí Việt – 83B Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: itaxa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Tiếng Anh giao tiếp bằng lời nói và câu viết

Về tác giả: Larousse

Tìm mua sách nếu có bán: