Tiếng Anh thật dễ-Phương pháp dạy tiếng Anh của các bà mẹ Mỹ (Không có người mẹ nào thất bại khi dạy tiếng mẹ đẻ cho con mình ! Học tiếng Anh dễ dàng theo các đơn vị nghĩa

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Anh thật dễ-Phương pháp dạy tiếng Anh của các bà mẹ Mỹ (Không có người mẹ nào thất bại khi dạy tiếng mẹ đẻ cho con mình ! Học tiếng Anh dễ dàng theo các đơn vị nghĩa
  • Mã ISBN: 978-604-73-7440-3
  • Tác giả: Tiến sĩ Ahn Jung Hun, Tiến sĩ Won Dong Yeon
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Phạm Thị Anh Tú
  • Đối tác liên kết: Ahn Jung Hun, AB46, Mỹ Khánh 1, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Tín Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/03/2020

Thông tin về sách: Tiếng Anh thật dễ-Phương pháp dạy tiếng Anh của các bà mẹ Mỹ (Không có người mẹ nào thất bại khi dạy tiếng mẹ đẻ cho con mình ! Học tiếng Anh dễ dàng theo các đơn vị nghĩa

Về tác giả: Tiến sĩ Ahn Jung Hun, Tiến sĩ Won Dong Yeon

Tìm mua sách nếu có bán: