Tiếng gì thế nhỉ? – Chuyển động của thiên nhiên

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng gì thế nhỉ? – Chuyển động của thiên nhiên
  • Mã ISBN: 978-604-2-18504-2
  • Tác giả: Biên soạn: Hiếu Minh/Tranh: Tô Hồng Thủy
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty phú thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/06/2020

Thông tin về sách: Tiếng gì thế nhỉ? – Chuyển động của thiên nhiên

Về tác giả: Biên soạn: Hiếu Minh/Tranh: Tô Hồng Thủy

Tìm mua sách nếu có bán: