Tiếng lá

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng lá
  • Mã ISBN: 978-604-9891-18-2
  • Tác giả: Đặng Bá Khanh
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Đào Bá Đoàn
  • Đối tác liên kết: Liên kết với tác giả| Đc: xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Bắc Giang
  • Nơi in: Cty CP in Bắc Giang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Tiếng lá

Về tác giả: Đặng Bá Khanh

Tìm mua sách nếu có bán: