Tiếng Việt 1, Tập 2 (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Việt 1, Tập 2 (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục)
  • Mã ISBN: 978-604-0-19561-6
  • Tác giả: Đỗ Việt Hùng (Tổng chủ biên), Lê Phương Nga (Chủ biên), Lương Thị Hiền, Thạch Thị Lan Anh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Hoàng Anh; Đặng Minh Thúy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In KH Công nghệ Hà Nội. Địa chỉ in Lô B2 – 3 – 6b Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. Cơ sở in: Lô B2 – 3 – 6b Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/02/2020

Thông tin về sách: Tiếng Việt 1, Tập 2 (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục)

Về tác giả: Đỗ Việt Hùng (Tổng chủ biên), Lê Phương Nga (Chủ biên), Lương Thị Hiền, Thạch Thị Lan Anh

Tìm mua sách nếu có bán: