Tiếng Việt 1, tập hai (Dành cho buổi học thứ hai) (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Việt 1, tập hai (Dành cho buổi học thứ hai) (Kết nối tri thức với cuộc sống)
  • Mã ISBN: 978-604-0-22734-8
  • Tác giả: Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên) – Đỗ Hồng Dương – Trịnh Cẩm Lan
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Bích Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In-PHS & TBTH Quảng Nam. Địa chỉ in 260- Hùng Vương-P.An Xuân-TP Tam Kỳ-Tỉnh Quảng Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/06/2020

Thông tin về sách: Tiếng Việt 1, tập hai (Dành cho buổi học thứ hai) (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Về tác giả: Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên) – Đỗ Hồng Dương – Trịnh Cẩm Lan

Tìm mua sách nếu có bán: