Tiếng Việt 1, tập một – Sách giáo viên (Chân trời sáng tạo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Việt 1, tập một – Sách giáo viên (Chân trời sáng tạo)
  • Mã ISBN: 978-604-0-21765-3
  • Tác giả: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) – Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) – Phạm Vĩnh Lộc – Nguyễn Lương Hải Như – Phạm Thị Kim Oanh – Vũ Minh Tâm – Nguyễn Xuân Tùng
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lê Thị Thảo, Nguyễn Thị Thu Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH một thành viên In Quân đội 2. Địa chỉ in 65 Hồ Văn Huê, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/06/2020

Thông tin về sách: Tiếng Việt 1, tập một – Sách giáo viên (Chân trời sáng tạo)

Về tác giả: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) – Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) – Phạm Vĩnh Lộc – Nguyễn Lương Hải Như – Phạm Thị Kim Oanh – Vũ Minh Tâm – Nguyễn Xuân Tùng

Tìm mua sách nếu có bán: