Tiếng Việt kinh tế thương mại

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Việt kinh tế thương mại
  • Mã ISBN: 978-604-9806-80-3
  • Tác giả: Phạm Thị Mai Hương, Phạm Thị Thúy Hồng
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phan Thị Nga
  • Đối tác liên kết: Tác giả. 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in và TM Ngọc Hưng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Tiếng Việt kinh tế thương mại

Về tác giả: Phạm Thị Mai Hương, Phạm Thị Thúy Hồng

Tìm mua sách nếu có bán: