Tiếng Việt thực hành Được thẩm định tại Hội đồng khoa học theo Quyết định số 103/QĐ-CĐSPTW-KHQT ngày 22 tháng 02 năm 2016 của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Việt thực hành Được thẩm định tại Hội đồng khoa học theo Quyết định số 103/QĐ-CĐSPTW-KHQT ngày 22 tháng 02 năm 2016 của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM
  • Mã ISBN: 978-604-68-5981-9
  • Tác giả: Ths.Trần Thị Mỹ Hạnh
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Ánh Tuyết
  • Đối tác liên kết: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. HCM: 182 Nguyễn Chí Thanh, P. 3, Q.10, Tp.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV DV In ấn Thành Nhân
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/12/2019

Thông tin về sách: Tiếng Việt thực hành Được thẩm định tại Hội đồng khoa học theo Quyết định số 103/QĐ-CĐSPTW-KHQT ngày 22 tháng 02 năm 2016 của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM

Về tác giả: Ths.Trần Thị Mỹ Hạnh

Tìm mua sách nếu có bán: