Tiêu chuẩn, định mức, thủ tục hành chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và xử phạt các hành vi vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiêu chuẩn, định mức, thủ tục hành chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và xử phạt các hành vi vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp
  • Mã ISBN: 978-604-79-2174-4
  • Tác giả: Tăng Bình – Ái Phương (hệ thống)
  • Nhà xuất bản: Tài chính
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Phương Thư
  • Đối tác liên kết: Trung tâm giới thiệu sách Thành Phát, 14 đường G8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty Minh Kim Long
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Tiêu chuẩn, định mức, thủ tục hành chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và xử phạt các hành vi vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

Về tác giả: Tăng Bình – Ái Phương (hệ thống)

Tìm mua sách nếu có bán: