Tiểu luận về dân Bắc Kỳ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiểu luận về dân Bắc Kỳ
  • Mã ISBN: 978-604-55-5403-6
  • Tác giả: GUSTAVE DUMOUTIER
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Tâm
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Omega Việt Nam, tầng 3, số 11A, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/03/2020

Thông tin về sách: Tiểu luận về dân Bắc Kỳ

Về tác giả: GUSTAVE DUMOUTIER

Tìm mua sách nếu có bán: