Tiểu thuyết – Hỗn danh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiểu thuyết – Hỗn danh
  • Mã ISBN: 978-604-88-9480-1
  • Tác giả: Nguyễn Văn Học
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thủy
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Đống Đa
  • Nơi in: Cty TNHH in và TM Trường Xuân
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Tiểu thuyết – Hỗn danh

Về tác giả: Nguyễn Văn Học

Tìm mua sách nếu có bán: