Tìm bến mục mơ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tìm bến mục mơ
  • Mã ISBN: 978-604-68-5987-1
  • Tác giả: Nguyễn Quỳnh Trang
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Phước
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn Hóa và Truyền Thông Lệ Chi: 77 đường số 10, KDC Nam Long, P.Tân Thuận Đông, Q.7, HCM
  • Nơi in: Công ty cổ phần In Khuyến học Phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Tìm bến mục mơ

Về tác giả: Nguyễn Quỳnh Trang

Tìm mua sách nếu có bán: