Tìm hiểu quy định về giải quyết tranh chấp đất đai, quy định về bồi thường thiệt hại, tái định cư khi thu hồi đất

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tìm hiểu quy định về giải quyết tranh chấp đất đai, quy định về bồi thường thiệt hại, tái định cư khi thu hồi đất
  • Mã ISBN: 978-604-9880-67-4
  • Tác giả: LS. Nguyễn Thị Chi (hệ thống)
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Hồ Thị Phương Lan
  • Đối tác liên kết: Pháp luật Sài gòn Hà Nội – 141/20 khu phố 3, phường Thạch Lộc, quận 12, TP.HCM
  • Nơi in: Cty in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Tìm hiểu quy định về giải quyết tranh chấp đất đai, quy định về bồi thường thiệt hại, tái định cư khi thu hồi đất

Về tác giả: LS. Nguyễn Thị Chi (hệ thống)

Tìm mua sách nếu có bán: