Tìm hiểu sự hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê dân tộc Khmer Nam Bộ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tìm hiểu sự hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê dân tộc Khmer Nam Bộ
  • Mã ISBN: 978-604-907-219-2
  • Tác giả: Thạch Sết (Sang Sết)
  • Nhà xuất bản: Sân khấu
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Việt Hà
  • Đối tác liên kết: Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ban Quản lý đề án bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam (địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
  • Nơi in: Cty CP In Thiên Kim
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Tìm hiểu sự hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê dân tộc Khmer Nam Bộ

Về tác giả: Thạch Sết (Sang Sết)

Tìm mua sách nếu có bán: