Tìm kiếm thông minh – Phát triển tư duy ngôn ngữ (Thế giới bên ngoài) Very First Book of Things to Spot Out and About

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tìm kiếm thông minh – Phát triển tư duy ngôn ngữ (Thế giới bên ngoài) Very First Book of Things to Spot Out and About
  • Mã ISBN: 978-604-56-7948-7
  • Tác giả: Lời: Fiona Watt Thiết kế: Erica Harrison Minh họa: Stephen Barker
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Châm
  • Đối tác liên kết: Công ty cổ phần văn hóa Pingbooks; địa chỉ: Số nhà 35, ngách 119/64, tổ dân phố Trù 3, Phường Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/05/2020

Thông tin về sách: Tìm kiếm thông minh – Phát triển tư duy ngôn ngữ (Thế giới bên ngoài) Very First Book of Things to Spot Out and About

Về tác giả: Lời: Fiona Watt Thiết kế: Erica Harrison Minh họa: Stephen Barker

Tìm mua sách nếu có bán: