Tinh anh công sở 4.0: Trở thành nhân viên mà máy móc không thể thay thế.

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tinh anh công sở 4.0: Trở thành nhân viên mà máy móc không thể thay thế.
  • Mã ISBN: 978-604-932-938-8
  • Tác giả: Phó Thủ Vĩnh
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Thanh Dung
  • Đối tác liên kết: Công ty CP SANCAGROUP. Địa chỉ: số 11, ngõ 55/9 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in Thiên Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/12/2019

Thông tin về sách: Tinh anh công sở 4.0: Trở thành nhân viên mà máy móc không thể thay thế.

Về tác giả: Phó Thủ Vĩnh

Tìm mua sách nếu có bán: