Tình thơ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tình thơ
  • Mã ISBN: 978-604-9879-39-5
  • Tác giả: Hồng Việt
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Minh Phước
  • Đối tác liên kết: Liên kết với tác giả| Đc: Số nhà 24C ngõ 192 đường phố Hiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
  • Nơi in: Cty TNHH Ngọc Thuận Ngân Hà
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Tình thơ

Về tác giả: Hồng Việt

Tìm mua sách nếu có bán: