Tình yêu không tuổi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tình yêu không tuổi
  • Mã ISBN: 978-604-9904-86-8
  • Tác giả: Câu lạc bộ Thơ nhạc Vĩnh Hoà
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Tạ Thị Thu Hà
  • Đối tác liên kết: CLB Thơ nhạc Vĩnh HoànPhường Vĩnh Hoà, TP Nha Trang, Khánh Hoà
  • Nơi in: in Thanh Tân
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Tình yêu không tuổi

Về tác giả: Câu lạc bộ Thơ nhạc Vĩnh Hoà

Tìm mua sách nếu có bán: