Tips For Responsible Travels – (Making destinations better places for people to live in and, for travellers to visit)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tips For Responsible Travels – (Making destinations better places for people to live in and, for travellers to visit)
  • Mã ISBN: 978-604-77-6874-5
  • Tác giả: EXO Travel
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Trịnh Hồng Hạnh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Tropika – 126 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3, TP. HCM
  • Nơi in: CT TNHH Itaxa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Tips For Responsible Travels – (Making destinations better places for people to live in and, for travellers to visit)

Về tác giả: EXO Travel

Tìm mua sách nếu có bán: