Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học
  • Mã ISBN: 978-604-54-6173-0
  • Tác giả: Lê Phương Liên, Nguyễn Yến Oanh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Trần Minh Ánh
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân, 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, TP HCM
  • Nơi in: CTCP in Tiền Giang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học

Về tác giả: Lê Phương Liên, Nguyễn Yến Oanh

Tìm mua sách nếu có bán: