Tờ gấp: An toàn, vệ sinh lao động khi làm việc trên cao

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tờ gấp: An toàn, vệ sinh lao động khi làm việc trên cao
  • Mã ISBN: 978-604-80-4558-6
  • Tác giả: Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hảo
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty cp in Ngọc Hưng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Tờ gấp: An toàn, vệ sinh lao động khi làm việc trên cao

Về tác giả: Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: