Tô màu – Chúng mình tập làm họa sĩ – Phương tiện giao thông (3-6 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tô màu – Chúng mình tập làm họa sĩ – Phương tiện giao thông (3-6 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-56-7222-8
  • Tác giả: Mã Đức
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Vũ Thị Phương
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH VNBOOKS (Địa chỉ: số 864 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
  • Nơi in: Cty Hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Tô màu – Chúng mình tập làm họa sĩ – Phương tiện giao thông (3-6 tuổi)

Về tác giả: Mã Đức

Tìm mua sách nếu có bán: