Tô màu rèn kỹ năng cho bé: Cuộc sống thường ngày

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tô màu rèn kỹ năng cho bé: Cuộc sống thường ngày
  • Mã ISBN: 978-604-52-8361-5
  • Tác giả: Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Toàn
  • Nhà xuất bản: Đồng Nai
  • Biên tập viên: Lê Hồng Hải
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Toàn – Cụm Công nghiệp 18ha, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
  • Nơi in: Cty TNHH SX & TM An Toàn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/03/2020

Thông tin về sách: Tô màu rèn kỹ năng cho bé: Cuộc sống thường ngày

Về tác giả: Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Toàn

Tìm mua sách nếu có bán: