Tô màu Thời trang – tập 5

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tô màu Thời trang – tập 5
  • Mã ISBN: 978-604-83-2681-4
  • Tác giả: Hoàng Minh Diễn
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh Nga
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH TM & DV Văn hóa Bảo Long. Địa chỉ: 305/21 Nam Kì Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty TNHH in ấn DVTM Siêu Tốc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Tô màu Thời trang – tập 5

Về tác giả: Hoàng Minh Diễn

Tìm mua sách nếu có bán: