Tổ quốc chát mặn mồ hôi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tổ quốc chát mặn mồ hôi
  • Mã ISBN: 978-604-68-6025-9
  • Tác giả: Lê Hòa
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Ánh Tuyết
  • Đối tác liên kết: Hội Văn Học Nghệ Thuật Lâm Đồng: Số 2 Nguyễn Du, Phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng.
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Tổ quốc chát mặn mồ hôi

Về tác giả: Lê Hòa

Tìm mua sách nếu có bán: