Tờ tranh: An toàn lao động trong xây lắp, bảo dưỡng, sửa chữa đường dây thông tin

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tờ tranh: An toàn lao động trong xây lắp, bảo dưỡng, sửa chữa đường dây thông tin
  • Mã ISBN: 978-604-80-4550-0
  • Tác giả: Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hảo
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in hải nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Tờ tranh: An toàn lao động trong xây lắp, bảo dưỡng, sửa chữa đường dây thông tin

Về tác giả: Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: