Toán 1, Sách giáo viên (Cùng học để phát triển năng lực)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Toán 1, Sách giáo viên (Cùng học để phát triển năng lực)
  • Mã ISBN: 978-604-0-21584-0
  • Tác giả: Đinh Thế Lục (Tổng chủ biên), Nguyễn Phương Anh, Phan Doãn Thoại (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trần Anh Tuyến
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/06/2020

Thông tin về sách: Toán 1, Sách giáo viên (Cùng học để phát triển năng lực)

Về tác giả: Đinh Thế Lục (Tổng chủ biên), Nguyễn Phương Anh, Phan Doãn Thoại (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: