Toán 1, tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Toán 1, tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
  • Mã ISBN: 978-604-0-19567-8
  • Tác giả: Bùi Bá Mạnh, Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Nguyễn Minh Hải, Vũ Văn Dương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Minh Hải; Lưu Thế Sơn
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc Phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/01/2020

Thông tin về sách: Toán 1, tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Về tác giả: Bùi Bá Mạnh, Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Nguyễn Minh Hải, Vũ Văn Dương

Tìm mua sách nếu có bán: