Toán 1, tập hai – Cùng học để phát triển năng lực

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Toán 1, tập hai – Cùng học để phát triển năng lực
  • Mã ISBN: 978-604-0-19549-4
  • Tác giả: Đinh Thế Lục (Tổng chủ biên) – Phan Doãn Thoại (Chủ biên) – Nguyễn Phương Anh – Nguyễn Thị Mỵ – Nguyễn Thị Bích Thuận
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trần Anh Tuyến, Nguyễn Thị Thanh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà Máy in Bộ Quốc Phòng. Địa chỉ in thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam. Cơ sở in: Khu CN Quốc Oai, Km19, đại lộ Thăng Long, thị trấn Quốc Oai, TP Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Toán 1, tập hai – Cùng học để phát triển năng lực

Về tác giả: Đinh Thế Lục (Tổng chủ biên) – Phan Doãn Thoại (Chủ biên) – Nguyễn Phương Anh – Nguyễn Thị Mỵ – Nguyễn Thị Bích Thuận

Tìm mua sách nếu có bán: