Toán 7 cơ bản và nâng cao – tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Toán 7 cơ bản và nâng cao – tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-0-16720-0
  • Tác giả: Vũ Hữu Bình
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In Khoa học Công nghệ mới
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Toán 7 cơ bản và nâng cao – tập 1

Về tác giả: Vũ Hữu Bình

Tìm mua sách nếu có bán: