Toán 9 với các bài Toán thực tế – Tập hai Theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Toán 9 với các bài Toán thực tế – Tập hai Theo định hướng phát triển năng lực học sinh
  • Mã ISBN: 978-604-0-20044-0
  • Tác giả: Đoàn Tấn Quỳnh, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Trí Dũng, Trần Quang Vinh, Trần Trọng Trí, Trương Văn Hổ
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lý Thanh Phong; Nguyễn Thị Như Hiền
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và dịch vụ Giáo dục Huế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/05/2020

Thông tin về sách: Toán 9 với các bài Toán thực tế – Tập hai Theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Về tác giả: Đoàn Tấn Quỳnh, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Trí Dũng, Trần Quang Vinh, Trần Trọng Trí, Trương Văn Hổ

Tìm mua sách nếu có bán: