Toán bồi dưỡng học sinh lớp 6

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Toán bồi dưỡng học sinh lớp 6
  • Mã ISBN: 978-604-0-20636-7
  • Tác giả: Đỗ Quang Thiều, Tôn Thân, Vũ Hữu Bình
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ Phần in Phú Thọ. Địa chỉ in Đường Nguyễn Thái Học, Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/05/2020

Thông tin về sách: Toán bồi dưỡng học sinh lớp 6

Về tác giả: Đỗ Quang Thiều, Tôn Thân, Vũ Hữu Bình

Tìm mua sách nếu có bán: