Toán cơ bản và nâng cao lớp 4 – Tập hai

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Toán cơ bản và nâng cao lớp 4 – Tập hai
  • Mã ISBN: 978-604-0-20570-4
  • Tác giả: Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Hoàng Mai Lê, Trần Thị Kim Cương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần In và Vật tư Hải Dương. Địa chỉ in Đường An Thái – Phường Bình Hàn – TP Hải Dương – tỉnh Hải Dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/03/2020

Thông tin về sách: Toán cơ bản và nâng cao lớp 4 – Tập hai

Về tác giả: Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Hoàng Mai Lê, Trần Thị Kim Cương

Tìm mua sách nếu có bán: