Toán tài năng – Từng bước chinh phục toán học 1A

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Toán tài năng – Từng bước chinh phục toán học 1A
  • Mã ISBN: 978-604-77-6520-1
  • Tác giả: Alan Tan
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Bùi Hương Giang
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Đầu tư & PT Giáo dục QT Á Châu – Tổ 27, Cụm 5, Hạ Đình, Thanh Xuân, HN
  • Nơi in: Cty TNHH in TM và DV Nguyễn Lâm
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Toán tài năng – Từng bước chinh phục toán học 1A

Về tác giả: Alan Tan

Tìm mua sách nếu có bán: