Tội lỗi của người cha Tít phụ: Biên niên Clifton #2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tội lỗi của người cha Tít phụ: Biên niên Clifton #2
  • Mã ISBN: 978-604-932-963-0
  • Tác giả: Jeffrey Archer
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Đặng Thị Mai Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Bách Việt. Trụ sở chính: số 9, ngõ 55/9 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH In Đầu tư Thiên Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Tội lỗi của người cha Tít phụ: Biên niên Clifton #2

Về tác giả: Jeffrey Archer

Tìm mua sách nếu có bán: